Meny Lukk

Velkommen

Jeg er psykolog og tilbyr samtaleterapi med bakgrunn i psykoterapeutiske prinsipper fra blant annet dynamisk og kognitiv terapi. Les mer om meg her.

I behandling benytter jeg meg av flere metoder (integrativ terapi), der fokus er å finne det som er til hjelp for deg.

Jeg tilbyr også samtaler som kan kategoriseres som selvutvikling, for eksempel å jobbe med en spesiell utfordring man står ovenfor eller å få brukt mer av sitt potensiale.

Noen vanlige grunner til å ta kontakt:

  • Å være «låst» i negative handlings- og reaksjonsmønstre
  • Angst (generalisert angst, sosial angst, panikklidelse, tvangstanker- og handlinger, fobier)
  • Mistrivsel på arbeid eller studier
  • Problemer i samliv
  • Utbrenthet
  • Nedstemthet og depresjon
  • Ønske om å forstå seg selv bedre (for eksempel reaksjonsmønstre og personlighet) 

Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjema, så får du raskt svar på henvendelse.