Velkommen

Å søke hjelp når vi har det vanskelig, kan sette i gang mye i oss. Det kan kjennes krevende å erkjenne det vanskelige, men også godt å gjøre noe med det. Den gode terapeutiske samtalen tror jeg kjennetegnes av støtte til å tåle  det vanskelige og rom til å utvikle seg videre. Den gode terapien kjennetegnes også av et samarbeid om et felles mål om at du skal få det bedre.

Min erfaring er at det er lettere  å utforske det som er vanskelig i en samtale preget av oppriktighet og nysgjerrighet på hvordan ting har blitt som de har blitt. Det kan legge til rette for innsikter og
løsninger som ellers ikke hadde blitt oppdaget.

Som psykolog er jeg opptatt av å bidra til dette.

Jeg er psykologspesialist utdannet fra Universitet i Oslo i 2012. Jeg
har arbeidet med forebyggende arbeid, i spesialisthelsetjenesten og
med voksne i terapi med mange ulike problemstillinger. Les mer om meg her.

Noen vanlige grunner til å ta kontakt:

  • Å kjenne seg låst negative handlings- og reaksjonsmønstre
  • Ønske om mer kontakt med følelser, eller å forholde seg til følelser på en annen måte
  • Angst (generalisert angst, sosial angst, panikklidelse, tvangstanker- og handlinger, fobier)
  • Mistrivsel på arbeid eller studier
  • Problemer i samliv
  • Utbrenthet
  • Nedstemthet og depresjon
  • Ønske om å forstå seg selv bedre (for eksempel reaksjonsmønstre og personlighet) 

For timebestilling eller spørsmål knyttet til behandling, ta kontakt på e-post. 

Du kan også bestille direkte med selvbetjent booking.