Velkommen

psykolog Mads Friberg

Psykolog Mads Friberg

Grunnene til å oppsøke psykolog kan være mange, og samtaler er et godt verktøy for endring.Mange oppsøker psykolog for hjelp og støtte til å endre situasjoner og forhold som skaper vansker, og/ eller for å få en økt forståelse av seg selv. I en støttende atmosfære får du tid og rom til å jobbe med det som skaper problemer

Jeg er psykolog og videreutdannet psykologspesialist innen samfunn- og allmenpsykologi, og tilbyr samtaleterapi med bakgrunn psykoterapeutiske prinsipper fra dynamisk og kognitiv terapi. Les mer om meg her.

Den første samtalen brukes til å gå gjennom bakgrunn for kontakt og hvordan vi kan jobbe sammen for å skape endring. Du trenger ikke ha store vansker eller være i en krise for å kunne ha utbytte av samtalene.

Den første samtalen er en uforpliktende time hvor du mot slutten kan avgjøre om du ønsker å sette opp ny avtale.

Se oversikt over ledige tider på min side på ledigpsykolog.no.

Noen vanlige grunner til å ta kontakt:

  • At man ikke får levd livet slik man ønsker
  • Slitenhet / utbrenthet
  • Å være «låst» i negative handlings- og reaksjonsmønstre
  • Angst (generalisert angst, sosial angst, panikklidelse, tvangstanker- og handlinger, fobier)
  • Mistrivsel på arbeid eller studier
  • Problemer i samliv
  • Nedstemthet og depresjon
  • Ønske om å forstå seg selv bedre (for eksempel reaksjonsmønstre og personlighet)

NB: Informasjon knyttet til koronavirus og oppmøte. 

Kontor Psykolog Mads Friberg

Kontor Bygdø Allè