Velkommen

Jeg er psykolog og tilbyr samtaleterapi med bakgrunn i prinsipper fra blant annet dynamisk psykoterapi. Les mer om meg her.

Noen vanlige grunner til å ta kontakt:

  • Å kjenne seg låst negative handlings- og reaksjonsmønstre
  • Angst (generalisert angst, sosial angst, panikklidelse, tvangstanker- og handlinger, fobier)
  • Mistrivsel på arbeid eller studier
  • Problemer i samliv
  • Utbrenthet
  • Nedstemthet og depresjon
  • Ønske om å forstå seg selv bedre (for eksempel reaksjonsmønstre og personlighet) 

For timebestilling eller spørsmål knyttet til behandling, ta kontakt på e-post. 

Du kan også bestille direkte med selvbetjent booking.