Velkommen

Jeg er psykolog med privatpraksis som tilbyr samtaleterapi på dag- og kveldstid sentralt i Oslo.

Portrett
Psykolog Mads Friberg

Jeg tar i mot klienter for behandling over kortere eller lengre tid. Samtaleterapi er godt egnet for en rekke utfordringer og psykiske helseplager. Terapiformen går ut på å utforske  egne tanker, følelser og handlingsmønstre sammen med en nøytral og profesjonell samtalepartner.

Du trenger ikke henvisning fra lege. For timebestilling, fyll ut navn og e-post og en kort melding i kontaktskjemaet under. Du får raskt svar på henvendelse.

Du kan også ringe eller sende SMS til tlf 48 38 95 43, eller sende e-post til mads@psykologfriberg.no.

 

Noen vanlige grunner til å ta kontakt: 

  • Å føle seg «låst» i mønstre som oppleves negativt
  • Lav selvfølelse
  • Angst (sosial angst, generalisert angst, spesifikke fobier)
  • Å ikke få levd livet slik man ønsker
  • Engstelse /bekymringer
  • Ønske om økt innsikt i egne reaksjonsmønstre
  • Slitenhet/utbrenthet
  • Nedstemthet/ depresjon
  • Vansker i samliv/ i relasjon til andre
  • Vansker på jobb

Kontaktskjema

OBS unngå sensitiv informasjon i melding som personnummer e.l.

Om psykologen

Jeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo 2006-2012, og er i dag i spesialisering til psykologspesialist.

Jeg er faglig forankret i dynamisk terapi, som er en terapiretning som vektlegger innsikt og forståelse av egne følelser, tanker og handlinger som drivkraft for endring. Samtaleterapi er en prosess der vi kan bli mer klar over faktorer som påvirker oss, noe som igjen gir økt kontroll og mulighet for endring.

Jeg har også flere års erfaring med kognitive teknikker, og har blant annet holdt en rekke kurs basert på kognitiv teori.

Jeg har hatt privat praksis siden 2016, først i 10%-stilling ved siden av annen stilling, og siden 2017 i 50% ved siden av 50% stilling i spesialisthelsetjenesten.

 


Vanlige spørsmål

Må man ha store vansker / en psykisk lidelse for å gå til psykolog? 

Nei. Det er ganske vanlig å tenke at egne problemer ikke er alvorlige nok til å oppsøke hjelp fra psykolog. Det er din opplevelse av din situasjon som er avgjørende, og samtale med psykolog er et godt utgangspunkt for endring, også for vansker som ikke kategoriseres som diagnoser eller store vansker.

Koster det penger? 

Ja, praksisen er ikke dekket av refusjonsordning som i det offentlige. I det offentlige dekkes behandling over en frikortgrense på rundt 2000 kroner som pasienten betaler selv.

En del private helseforsikringer dekker behandling hos psykolog, normalt 10 eller 12 timer. Om dette gjelder for deg, ta med bekreftelse i første time, så sendes faktura til forsikringsselskapet.

Skrives det journal? 

Ja. Psykologer er autorisert som helsepersonell og er pliktige til å føre journal for å sikre forsvarlig og god behandling. Journalen holdes kort og inneholder kun nødvendige og relevante opplysninger for behandlingen. Du kan når som helst kreve innsyn eller be om utskrift av journal.

Har psykologen taushetsplikt? 

Ja. Taushetsplikten er sentral for den terapeutiske prosessen. Taushetsplikten betyr blant at det er svært strengt med oppbevaring av opplysninger, og psykologen plikter å sikre at informasjon om pasienter og terapien ikke på noen måte tilkommer andre. Eneste unntak fra taushetsplikten er ved fare for liv og helse, det vil si akutte situasjoner der brudd på taushetsplikten for eksempel kan redde liv. Da har psykologen som helsepersonell meldeplikt.

Kontakt og priser

Kontoret ligger i Bygdø Allè 21, 0262 Oslo. Nærmeste trafikk-knutepunkt er Solli Plass, som ligger ca 5 minutters gange fra kontoret (se kart nederst på denne siden).

For å sette opp time, kan du enten benytte kontaktskjema, sende en e-post til mads@psykologfriberg.no eller ringe/ sende SMS til tlf: 48 38 95 43.

Priser og tider

Jeg har kontortid på onsdager (dag og kveld), torsdager (kveld) og fredager (dagtid).

Enkelttime (45 min) kr 1150,-

Dobbelttime (90 min) kr 1950,-

Tillegg for kveldstimer (etter kl 16.00) kr 250,-

Tillegg for par/flere personer kr 250,-

Førstegangssamtale er en dobbelttime (90 min) med mindre annet er avtalt.

Er du student eller utenfor arbeid, kan det avtales redusert pris. Prisene er da:

Enkelttime (45 min) kr 875,-

Dobbelttime (90 min) kr 1550,-

Avbestilling  av timer må skje 48 timer før avtale for ikke å bli belastet. Dette gjelder også ved evt sykdom. Om det er mulig å finne ny tid samme uke, vil det forsøkes å finne en så fleksibel løsning som mulig slik at man unngår avbestilling.

Kart