Utbrenthet – kjennetegn og tiltak

Utbrenthet er i store norske leksikon definert som: «en psykologisk tilstand hos personer som over lengre tid har opplevd stor arbeidsbelastning som har overskredet trivselsnivået og medført økende følelsesmessig press og slitasje».

Utbrenthet knytter seg som regel til arbeidssituasjon eller studiesituasjon, men siden utbrenthet ikke er noen offisiell diagnose, er det ikke pr i dag noen klare skiller i begrepsbruken mellom stress som skyldes arbeidet og stress som skyldes andre forhold i livet. Men verdens helseorganisasjon har vedtatt å ta inn utbrenthet som en egen diagnose fra 2022, og da er det kronisk stress og håndteringen av i arbeidssituasjon som er diagnosekriterie.

Miljømessige forhold som øker sjansen for utbrenthet er blant annet (for) høyt arbeidspress over tid og lite forutsigbarhet i arbeidsmengde og situasjon. Vi tåler økt arbeidsmengde i forutsigbare perioder som vi har en rimelig visshet om når går over, for eksempel innspurt til budsjetter eller andre frister på et årshjul, mye bedre enn høy arbeidsmengde som vi ikke «ser slutten på». Dette handler blant annet om en opplevelse av kontroll over situasjonen, at vi kan legge inn et ekstra gir en periode når vi vet at vi kan trappe mer ned senere.

Personlige forhold som øker sjansen for utbrenthet er blant annet å stille høye krav til seg selv og det man leverer og å være et «ja-menneneske» – en som har tendens til å si ja på forespørsler og har en tendens til å oppleve det å si nei som ubehagelig.

Sett sammen med høyt arbeidspress over tid kan det å ikke sette tydelige nok personlige grenser gjøre at alt tilslutt handler om jobb, også i fritiden. Effekten av dette er at man ikke får hentet seg inn, og da står i fare for å bli utbrent som resultat av dette.

I arbeidet med tilfrisking fra utbrenthet er min erfaring på det generelle at det er viktig å:

  • ta tak i forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen som skaper stress ved å si i fra om dette til leder / fagforening
  • arbeide med å tydeliggjøre egne grenser knyttet til ansvar og arbeid
  • beregne god tid på tilfrisking og at det ofte tar lenger tid med det somatiske enn det mentale
Dette innlegget ble publisert i korte artikler og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.