Guide til å velge psykolog

Jeg har skrevet en tekst som omhandler noen av spørsmålene man har eller kan møte når man søker hjelp for psykiske helseplager. Guiden er ikke uttømmende, men tar for seg noen av de vanligste spørsmålene. Guiden ligger her.

Skrevet i hjelpetjenster | Merket med , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Guide til å velge psykolog

Oversikt over hjelpetjenester

Psykologforeningen har lagd en oversikt over hjelpetelefoner, nettsteder og andre hjelpetjenester. Tjenestene inkluderer både ulike lavterskeltilbud for ulike grupper og tjenester som kan kontaktes ved alvorlig bekymring og krise.

Oversikten finner du ved å følge denne lenken.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Oversikt over hjelpetjenester

Nettbasert kurs for søvnvansker, panikkangst og stressplager

Everymind har åpnet det som egentlig er et kurs til nærmere kr 3000,- gratis til alle som vil benytte det. Dette er kurs som er utviklet av psykologer og som er ment som et supplement i behandling. Oversikt over kursene finner du her.

Skrevet i ressurser | Merket med , , , , | Kommentarer er skrudd av for Nettbasert kurs for søvnvansker, panikkangst og stressplager

Utbrenthet – kjennetegn og tiltak

Utbrenthet er i store norske leksikon definert som: «en psykologisk tilstand hos personer som over lengre tid har opplevd stor arbeidsbelastning som har overskredet trivselsnivået og medført økende følelsesmessig press og slitasje».

Utbrenthet knytter seg som regel til arbeidssituasjon eller studiesituasjon, men siden utbrenthet ikke er noen offisiell diagnose, er det ikke pr i dag noen klare skiller i begrepsbruken mellom stress som skyldes arbeidet og stress som skyldes andre forhold i livet. Men verdens helseorganisasjon har vedtatt å ta inn utbrenthet som en egen diagnose fra 2022, og da er det kronisk stress og håndteringen av i arbeidssituasjon som er diagnosekriterie.

Miljømessige forhold som øker sjansen for utbrenthet er blant annet (for) høyt arbeidspress over tid og lite forutsigbarhet i arbeidsmengde og situasjon. Vi tåler økt arbeidsmengde i forutsigbare perioder som vi har en rimelig visshet om når går over, for eksempel innspurt til budsjetter eller andre frister på et årshjul, mye bedre enn høy arbeidsmengde som vi ikke «ser slutten på». Dette handler blant annet om en opplevelse av kontroll over situasjonen, at vi kan legge inn et ekstra gir en periode når vi vet at vi kan trappe mer ned senere.

Personlige forhold som øker sjansen for utbrenthet er blant annet å stille høye krav til seg selv og det man leverer og å være et «ja-menneneske» – en som har tendens til å si ja på forespørsler og har en tendens til å oppleve det å si nei som ubehagelig.

Sett sammen med høyt arbeidspress over tid kan det å ikke sette tydelige nok personlige grenser gjøre at alt tilslutt handler om jobb, også i fritiden. Effekten av dette er at man ikke får hentet seg inn, og da står i fare for å bli utbrent som resultat av dette.

I arbeidet med tilfrisking fra utbrenthet er min erfaring på det generelle at det er viktig å:

  • ta tak i forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen som skaper stress ved å si i fra om dette til leder / fagforening
  • arbeide med å tydeliggjøre egne grenser knyttet til ansvar og arbeid
  • beregne god tid på tilfrisking og at det ofte tar lenger tid med det somatiske enn det mentale
Skrevet i korte artikler | Merket med , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Utbrenthet – kjennetegn og tiltak

Noen stenger aldri

psykologforeningen har samlet informasjon om døgnåpne hjelpetjenester som er åpne i jula. Artikkelen finner du her: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/noen-holder-alltid-aapent#.

Skrevet i hjelpetjenster | Kommentarer er skrudd av for Noen stenger aldri