Blog

Guide til å velge psykolog

Jeg har skrevet en tekst som omhandler noen av spørsmålene man har eller kan møte når man søker hjelp for psykiske helseplager. Guiden er ikke uttømmende, men tar for seg noen av de vanligste spørsmålene. Guiden ligger her.

Oversikt over hjelpetjenester

Psykologforeningen har lagd en oversikt over hjelpetelefoner, nettsteder og andre hjelpetjenester. Tjenestene inkluderer både ulike lavterskeltilbud for ulike grupper og tjenester som kan kontaktes ved alvorlig bekymring og krise. Oversikten finner du ved å følge denne lenken.

Utbrenthet – kjennetegn og tiltak

Utbrenthet er i store norske leksikon definert som: «en psykologisk tilstand hos personer som over lengre tid har opplevd stor arbeidsbelastning som har overskredet trivselsnivået og medført økende følelsesmessig press og slitasje». Utbrenthet knytter seg som regel til arbeidssituasjon eller studiesituasjon, men siden utbrenthet ikke er noen offisiell diagnose, er det ikke pr i dag noen klare skiller i begrepsbruken mellom stress som skyldes arbeidet og stress som skyldes andre forhold i livet. Men verdens helseorganisasjon har vedtatt å ta… Les mer »Utbrenthet – kjennetegn og tiltak

Noen stenger aldri

psykologforeningen har samlet informasjon om døgnåpne hjelpetjenester som er åpne i jula. Artikkelen finner du her: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/noen-holder-alltid-aapent#.