Om psykologen og behandling

Jeg er utdannet ved profesjonsstudiet i psykologi ved universitet i Oslo (UiO) 2007-2012, med fordypning i samtaleterapi etter psykoanalytiske/dynamiske prinsipper. Hovedoppgaven min var innen kognitiv nevropsykologi.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog siden 2016, ved siden av en 50%-stilling i spesialisthelsetjenesten. Jeg har tatt videreutdanning (spesialisering) innen samfunns- og allmennpsykologi, og var ferdig spesialist i januar 2020. Samfunns- og allmennpsykologi er en spesialitet som vil si fordypning i behandling av de hyppigst forekomne psykiske lidelsene som angst og depresjon, samt forebyggende arbeid og mer systemrettet arbeid.

Samtaleterapi er en virksom behandling for en lang rekke psykiske vansker og lidelser. Du trenger ikke å ha en diagnose eller alvorlig lidelse for å ha utbytte av samtaleterapi. Det er imidlertid en terapiform som oppfordrer til at man som klient selv er delaktig i behandlingen og søker økt innsikt i hva som skaper vansker.

Jeg har skrevet litt mer om ulike terapiformer her.

Psykolog Mads Friberg

Psykolog Mads Friberg