Om psykologen og behandling

 

Jeg er utdannet ved profesjonsstudiet i psykologi ved universitet i Oslo (UiO), med fordypning i samtaleterapi etter psykoanalytiske/dynamiske prinsipper.

Mads Friberg
Psykolog Mads Friberg

Samtaleterapi individuelt eller i par er vært fokusområdet mitt de siste 5-6 årene, med en klar overvekt av individualterapi. Jeg har erfaring med flere ulike terapeutiske tilnærminger som kognitiv terapi, dynamisk terapi, oppmerksomt nærvær (mindfullness), affektbevissthet (forstå og nyttiggjøre seg følelser og emosjonelle signaler) og tilknytningsteori.

I behandlingen finner vi sammen den måten å jobbe på som best passer deg.

Som psykolog har jeg tatt spesialisering innen samfunns- og allmennpsykologi. Samfunns- og allmennpsykologi er en spesialitet som vil si fordypning i behandling av de hyppigst forekomne psykiske lidelsene som angst og depresjon, samt forebyggende arbeid og mer systemrettet arbeid.

Jeg har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk, stress og stressmestring, sorgreaksjoner, personlige kriser og eksistensielle spørsmål. Jeg har holdt flere kurs blant annet i stressmestring og forebygging av depresjon. Jeg har erfaring med behandling av ungdom, voksne og familier. Videre har jeg veiledet ulike organisasjoner som blant annet skoler og veiledet annet helsepersonell og psykologer.

Jeg har skrevet litt mer om ulike terapiformer her.