Om psykologen

Jeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo 2006-2012, og er i dag i spesialisering til psykologspesialist.

Jeg er faglig forankret i dynamisk terapi, som er en terapiretning som vektlegger innsikt og forståelse av egne følelser, tanker og handlinger som drivkraft for endring. Samtaleterapi er en prosess der vi kan bli mer klar over faktorer som påvirker oss, noe som igjen gir økt kontroll og mulighet for endring.

Jeg har også flere års erfaring med kognitive teknikker, og har blant annet holdt en rekke kurs basert på kognitiv teori.

Jeg har hatt privat praksis siden 2016, først i 10%-stilling ved siden av annen stilling, og siden 2017 i 50% ved siden av 50% stilling i spesialisthelsetjenesten.