Om psykologen og behandling


Jeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo 2006-2012, og videreutdannet til psykologspesialist i 2020. Jeg har jobbet som psykolog i 8 år, og har en særlig interesse for samtaleterapi som metode. Jeg har hatt flere hundre klienter, som har hatt ulike grunner til å oppsøke psykolog.

Profilbilde Psykolog Mads Friberg

Psykolog Mads Friberg

I tilfeller der en klient trenger mer spesialisert behandling eller utredning, henviser jeg videre til relevant spesialist.

Spesialiseringen min er innen samfunn- og allmennpsykologi, som vil si arbeid med psykiske vansker og lidelser som er relativt utbredt og som mange vil kunne oppleve i løpet av livet. Eksemplene på typiske vansker kan være mange, som angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk, livskriser, rus/avhengighetsproblematikk, livstilsvansker, samlivsspørsmål, nedstemthet, seksualitet, identitetsspørsmål mm.

Typen behandling avhenger av problemstillingen. Noe av styrken i en allmennpsykologisk tilnærming er at jeg som psykolog har kunnskap og erfaring med flere terapeutiske tilnærminger og at vi sammen kan finne en måte å arbeide på.

Jeg har en forankring fra studiet i det som kalles dynamisk samtaleterapi, og har etter studiet arbeidet med dette samt arbeidet individuelt og gjennom kurs med det som kalles kognitiv terapi. Jeg har skrevet litt mer om ulike terapiformer her.