Om psykologen og behandling

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog siden 2016, ved siden av en 50%-stilling i spesialisthelsetjenesten. Jeg har tatt videreutdanning (spesialisering) innen samfunns- og allmennpsykologi, som blant annet vil si fordypning i behandling av de hyppigst forekomne psykiske lidelsene som angst og depresjon, samt forebyggende arbeid.

Samtaler og behandling kan være forebyggende for å utvikle større vansker, og jeg er derfor opptatt av å bidra til lav terskel for bruk av psykiske helsetjenester, og til å normalisere det å søke behandling for psykologiske vansker og lidelser.

Psykolog Mads Friberg

Psykolog Mads Friberg

Jeg har en forankring fra studiet i det som kalles dynamisk samtaleterapi, og har etter studiet arbeidet med dette samt arbeidet individuelt og gjennom kurs med det som kalles kognitiv terapi. Jeg har skrevet litt mer om ulike terapiformer her.