Om psykologen og behandling

 

Jeg er utdannet ved profesjonsstudiet i psykologi ved universitet i Oslo (UiO), med fordypning i samtaleterapi etter psykoanalytiske/dynamiske prinsipper.

Mads Friberg
Psykolog Mads Friberg

Jeg har en særlig interesse for individualterapi, og erfaring med flere ulike terapeutiske tilnærminger som kognitiv terapi, dynamisk terapi, oppmerksomt nærvær (mindfullness), affektbevissthet (forstå og nyttiggjøre seg følelser og emosjonelle signaler) og tilknytningsteori. I behandlingen finner vi sammen den måten å jobbe på som best passer deg.

Jeg har jobbet som psykolog siden 2013, og tatt spesialisering innen samfunns- og allmennpsykologi. Samfunns- og allmennpsykologi er en spesialitet som vil si fordypning i behandling av de hyppigst forekomne psykiske lidelsene som angst og depresjon, samt forebyggende arbeid og mer systemrettet arbeid.

Jeg har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk, stress og stressmestring, sorgreaksjoner, personlige kriser og eksistensielle spørsmål. Jeg har holdt flere kurs blant annet i stressmestring og forebygging av depresjon. Jeg har erfaring med behandling av ungdom, voksne og familier. Videre har jeg veiledet ulike organisasjoner som blant annet skoler og veiledet annet helsepersonell og psykologer.

De siste fire årene har jeg jobbet mest med voksne klienter i individualterapi, i spesialisthelsetjenesten og i privat praksis.

Jeg har skrevet litt mer om ulike terapiformer her.