Om psykologen og behandling

Informasjon om psykolog Mads Friberg, om utdanning og behandlingsmetodeJeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo 2006-2012, og videreutdannet til psykologspesialist i 2020.

Jeg har spesialisering innen samfunn- og allmennpsykologi, som vil si arbeid med psykiske vansker og lidelser som er relativt utbredt og som mange vil kunne oppleve i løpet av livet. Eksemplene på typiske vansker kan være mange. Det er alt fra selvfølelsesproblematikk, livskriser, samlivsspørsmål, angst, nedstemthet, seksualitet, identitetsspørsmål mm.

Typen behandling avhenger av problemstillingen. Noe av styrken i en allmennpsykologisk tilnærming er at jeg som psykolog har kunnskap og erfaring med flere terapeutiske tilnærminger og at vi sammen kan finne en måte å arbeide på.

Jeg har videre en forankring fra studiet i det som kalles dynamisk samtaleterapi, og har etter studiet arbeidet med dette samt arbeidet individuelt og gjennom kurs med det som kalles kognitiv terapi. Jeg har skrevet litt mer om ulike terapiformer her.

bakgrunn

Psykolog Mads Friberg