Om psykologi

«Om psykologi»-siden på psykologfriberg.no oppdateres fortløpende med tekster som kan være relevant om man ønsker mer innblikk i psykologi som fagfelt.

Emosjoner

Emosjoner er en fundamental del av det å være menneske. De varsler om fare, skaper bånd mellom mennesker og gir glede. Emosjoner kan også være en kilde til problemer, for eksempel som stress eller nedstemthet. Emosjoner kan vurderes og forstås fra mange ulike synsvinkler og i ulike perspektiver. Et perspektiv er hvilke funksjoner emosjoner fyller, en annen er hvordan emosjoner blir opplevd og regulert. Et tredje perspektiv er hvordan vi takler stress og hvilke implikasjoner stress har for fysisk og psykisk helse. 

I fagpsykologien er en emosjon en referanse til en subjektiv evaluering, en fysiologisk aktivering og kognisjon (tanker). Emosjoner kan beskrives å være øyeblikkelige reaksjoner til hendelser, som f eks å bli nektet inngang på nattklubb eller å bli gitt en fin gave, og det kan også være følelsen vi får når vi tenker på hendelser som har skjedd tidligere. 

Store norske leksikon definerer emosjoner som «sinnsbevegelse, følelse, affekt, er en persons reaksjon på opplevelser.» Og beskriver videre: 

«Emosjonen er nær forbundet med personens motiv og drifter, idet den gjerne oppstår når behov enten blir tilfredsstilt eller tilfredsstillelsen blir hindret, samtidig som emosjonen selv kan virke som en drivkraft for atferden. Også kognitive (tankemessige) forhold er viktige for emosjoner, idet personens fortolkning av situasjonen er avgjørende for hvilken emosjon som utløses. Emosjon kan studeres fra en opplevelsesmessig side, fra en fysiologisk side, og gjennom uttrykk og annen følelsesmessig atferd.»

De øyeblikkelige emosjonelle responsene opptrer svær raskt og gir farge til opplevelsene våre. Ofte skjer dette samtidig – eller sømløst – med objektene eller hendelsene vi har en emosjonell respons ovenfor, men det kan også skje senere. Psykologen Robert Zajonc sa at ”vi ser ikke bare et hus, vi ser et vakkert hus, et stygt hus, osv”. Disse øyeblikkelige evalueringene er med å styre beslutninger, hukommelse og atferd. Ved sterke eller uønskede emosjonelle inntrykk kan imidlertid psykologiske mekanismer tre inn og begrense den emosjonelle aktiveringen (psykologiske forsvarsmekanismer). 

I psykologisk forskning skilles det mellom emosjon og humør, selv om dette går ofte i ett i dagligtalen. Humør er diffuse og relativt langvarige emosjonelle tilstander som påvirker mer enn avbryter/overskriver tanker og atferd. Humør kan imidlertid forandre menneskers pågående mentale prosesser. Når vi er i godt humør har vi en tendens til å bruke heuristisk tenkning («tommelfingerregler»), som gjør at man kan ta beslutninger raskere og mer effektivt. Positivt humør fasiliterer også kreative og utbroderende responser til problemer, og emosjoner signaliserer at man gjør framskritt mot mål og virker derfor motiverende for fortsatt innsats. 

Ifølge noen forskere reflekterer humøret vi har de antagelsene vi har om å kunne leve opp til det som kreves av oss eller ikke, i form av personlige ressurser. Når vi føler at de kravene som stilles til oss blir for store, blir humøret negativt og vi opplever stress. Stress er definert som et mønster av atferdsmessige og fysiologiske responser til hendelser som enten tangerer eller overskrider organismens evner. 

Kilder: 

Gazzaniga, Michael; introduction to psychology, 2005

Svartdal, Frode. (2018, 27. november). emosjon. I Store norske leksikon. Hentet 13. april 2019 fra https://snl.no/emosjon 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å trykke "accept" godtar du dette. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PERSONVERNERKLÆRING

For Psykolog Mads Friberg org.nr 984 707 746, Askergata 2, 0475 Oslo. Følgende personvernerklæring beskriver hvordan Psykolog Mads Friberg samler inn og bruker personopplysninger ved bruk av nettside og ved elektroniske henvendelser til Psykolog Mads Friberg (www.psykologfriberg.no). Personvernerklæringen beskriver også samarbeid med tredjeparter som Psykolog Mads Friberg har databehandlingsavtale med. Formålet med nettsiden er å opplyse om tilbud knyttet til psykisk helsehjelp, og formidle kontakt mellom deg og psykologen. Psykolog Mads Friberg er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til virksomheten og målet med denne erklæringen er å gi deg overordnet informasjon om hvordan Psykolog Mads Friberg behandler personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler Psykolog Mads Friberg inn personopplysninger?

Når du kontakter Psykolog Mads Friberg per e-post for å avtale time.

2. Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger Psykolog Mads Friberg behandler om deg.
Korrigering av personopplysninger
Du kan be Psykolog Mads Friberg rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be Psykolog Mads Friberg slette opplysninger om deg selv.
Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be Psykolog Mads Friberg begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Protestere mot behandling av personopplysninger
Dersom Psykolog Mads Friberg behandler opplysninger om deg med grunnlag i Psykolog Mads Friberg oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på Psykolog Mads Friberg behandling av opplysninger om deg.
Dataportabilitet
Dersom Psykolog Mads Friberg behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be Psykolog Mads Friberg om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Du kan klage på Psykolog Mads Fribergs behandling av personopplysninger
Datatilsynet: Web: https://www.Datatilsynet.no/ E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: +47 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

3. Hva registreres når du bruker nettsiden til Psykolog Mads Friberg?

Informasjonskapsler
Nettsiden bruker informasjonskapsler. Nettsiden www.psykologfriberg.no er lagd på wordpress-mal, og wordpress samler ikke inn informasjon om besøkende om nettstedet ikke benytter kommentarer og innlogging til Wordpress, noe www.psykologfriberg.no ikke gjør. Men www.psykologfriberg.no har installert utvidelser som teller og analyserer treff, som benytter informasjonskapsler. Dette er: Google Analytics, via Monster Insights. Les mer om bruken av informasjonskapsler her.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

E-post
Når du henvender deg til Psykolog Mads Friberg på e-post, vil din avsenderadresse, tidspunkt for henvendelsen og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt på mottakers datamaskin.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter Psykolog Mads Friberg for time per e-post, beholder Psykolog Mads Friberg din henvendelse, e-postadresse og ditt navn for å besvare din henvendelse. E-post-korrespondansen din med Psykolog Mads Friberg blir slettet senest når behandlingsforløp er avsluttes.

6. Databehandlere

Nettsidene og e-post til Psykolog Mads Friberg driftes på servere hos Domeneshop AS. Servere står i Oslo. Mer om Domeneshop og personvern. Databehandlere utenom nettsidene: Til videosamtaler bruker Psykolog Mads Friberg programmet Whereby. Ved bruk av videosamtaler er Whereby dataansvarlig, og Psykolog Mads Friberg er databehandler for de opplysninger som blir lagret på Psykolog Mads Fribergs konto på Whereby. Til utsending av faktura benytter Psykolog Mads Friberg regnskapsprogrammet Fiken. Fiken lagrer informasjon nødvendig for å sende ut faktura, som navn, telefonnummer, e-post og adresse. Informasjonen slettes når man ikke lenger er aktiv klient. Ved bruk av Fiken er Fiken dataansvarlig, og Psykolog Mads Friberg er databehandler for de opplysninger som er lagret på Psykolog Mads Fribergs konto på Fiken. Til inkasso benytter Psykolog Mads Friberg Kravia inkasso. Ved bruk av Kravia lagrer Kravia informasjon nødvendig for utsending av inkasso, som navn, telefonnummer, e-post og adresse. Kravia er dataansvarlig og Psykolog Mads Friberg er databehandler for de opplysningene som eventuelt blir lagret hos Kravia.

7. Mer informasjon

Dersom du har spørsmål, inviteres du til å ta kontakt via kontaktopplysningene som opplyst på Psykolog Mads Fribergs nettside.
Save settings
Cookies settings
Skroll til toppen