Vanlige spørsmål

Må man ha store vansker / en psykisk lidelse for å gå til psykolog? 

Nei. Det er ganske vanlig å tenke at egne problemer ikke er alvorlige nok til å oppsøke hjelp fra psykolog. Det er din opplevelse av din situasjon som er avgjørende, og samtale med psykolog er et godt utgangspunkt for endring, også for vansker som ikke kategoriseres som diagnoser eller store vansker.

Koster det penger? 

Ja, praksisen er ikke dekket av refusjonsordning som i det offentlige. I det offentlige dekkes behandling over en frikortgrense på rundt 2000 kroner som pasienten betaler selv.

En del private helseforsikringer dekker behandling hos psykolog, normalt 10 eller 12 timer. Om dette gjelder for deg, ta med bekreftelse i første time, så sendes faktura til forsikringsselskapet.

Skrives det journal? 

Ja. Psykologer er autorisert som helsepersonell og er pliktige til å føre journal for å sikre forsvarlig og god behandling. Journalen holdes kort og inneholder kun nødvendige og relevante opplysninger for behandlingen. Du kan når som helst kreve innsyn eller be om utskrift av journal.

Har psykologen taushetsplikt? 

Ja. Taushetsplikten er sentral for den terapeutiske prosessen. Taushetsplikten betyr blant at det er svært strengt med oppbevaring av opplysninger, og psykologen plikter å sikre at informasjon om pasienter og terapien ikke på noen måte tilkommer andre. Eneste unntak fra taushetsplikten er ved fare for liv og helse, det vil si akutte situasjoner der brudd på taushetsplikten for eksempel kan redde liv. Da har psykologen som helsepersonell meldeplikt.