Videosamtaler / samtaler over nett

Samtaler over nett passer godt om du har lang reisevei til behandlingssted, er i utlandet eller av andre grunner har behov eller ønsker samtaler uten fysisk oppmøte.

Jeg tilbyr samtaler over nett gjennom tjenesten Whereby, en kryptert videotjeneste som blant annet benyttes i helsetjenesten for å ivareta personvern og taushetsplikt.

Før en førstesamtale på nett har vi en samtale på telefon der det tekniske gjennomgås, og det er blant annet lurt å planlegge for:

  • at man har mulighet til å ha samtalen i et uforstyrret privat rom
  •  en rimelig stabil og  rask internettforbindelse. De fleste hjemmenettverk har god nok hastighet

Om du ønsker mer informasjon om samtaler på nett, ta gjerne kontakt for mer informasjon.